Blå linje är färjerutt, grön är körväg – inte helt exakt troligtvis men i stort sett hur vi har kört så här långt under denna pågående resa våren 2017.